•    
  • Language

Provkör som ingenjör!

Emmy Lindgren praktiserade på Boliden Gruvors teknikavdelning under hösten 2016 via Tekniksprånget. Vi har tagit emot praktikanter via Tekniksprånget sedan 2014 och nu har ansökningsportalen för höstens ansökningar öppnats.

Här får du träffa Emmy som berättar om sin praktik hos oss och även läsa mer om Tekniksprånget och hur du skickar in en ansökan.

Tekniksprånget är ett initiativ från Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA. Det syftar till att ge elever som går de tekniska eller naturvetenskapliga programmen på gymnasiet en chans till fyra månaders praktik på något av Sveriges stora företag. Boliden har tagit emot praktikanter via Tekniksprånget sedan 2014 och nu har ansökningsportalen för höstens ansökningar öppnats.

Emmy Lindgren gjorde sin praktik genom Tekniksprånget under hösten 2016 på Boliden Gruvors teknikavdelning.

– Det var roligt att få inblick i jobbet som ingenjör och jag trivdes jättebra, säger Emmy.

Emmy ansvarade för ett eget projekt, där hon bland annat ansvarade för att utbilda elever från Bolidenskolan i robotkodning.

– Jag började med att bygga robotarna och skrev även koden med hjälp av ett program. Det kallas grafisk programmering. Enkelt kan man förklara det som byggklossar, där en byggkloss exempelvis ger roboten kommandot att gå framåt. Sedan kan man lägga ihop flera olika byggklossar till en serie, eller ändra i inställningar för klossarna, förklarar hon.

Efter önskemål från Bolidenskolan utbildade hon även skolans lärare i JavaScript.

– Jag utformade en lektion för dem med tips och tricks för hur de skulle använda kod kunskaperna i klassen, säger Emmy.

Överlag är målsättningen för Tekniksprånget att fler ska intressera sig för tekniska ämnen. I förlängningen står Sverige inför en brist inom ingenjörsyrken, och det krävs insatser för att vända trenden.

– Min chef sa att jag fick lägga upp utbildningen som jag ville. Det viktigaste var att låta eleverna testa och prata om tekniken. Att de helt enkelt får se att kodning är något roligt och inte alls så svårt som man kan tro.

Om hon själv kommer att utbilda sig till ingenjör är inte helt säkert ännu.

– Jag ska helt klart läsa vidare, frågan är bara till vad. Det finns ju så många olika inriktningar. Jag kan verkligen rekommendera att göra praktik på Boliden eftersom det ger en bra inblick i hur det fungerar på en arbetsplats men också hur det är att jobba som ingenjör, avslutar Emmy.

Ansökningar till årets höstens praktikperiod kan skickas in mellan 16 april och 16 maj Även till hösten är det praktikplatser på Boliden Gruvors teknikavdelning som vi erbjuder.

Läs mer om Tekniksprånget och sök en praktikplats.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90