•    
  • Language

Visselblåsarkanal

Boliden strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och hög affärsetik. Via vår visselblåsarkanal kan du anonymt rapportera allvarliga missförhållanden inom koncernen. Boliden tolererar inga former av repressalier mot någon som rapporterar missförhållanden i god tro.

Klicka här för att rapportera ett visselblåsarärende eller skriv in följande adress i din webbläsare: https://report.whistleb.com/sv/boliden

Notera! Inkludera inte känsliga personuppgifter* om någon person som nämns i din rapport om det inte är nödvändigt för att beskriva ditt ärende.

*Känsliga personuppgifter = uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter som används för att entydigt identifiera en person.

Mer information

Om du vill veta mer om Bolidens visselblåsningsprocess, läs vår 'Whistleblower Policy'. För information om hur vi behandlar personuppgifter i visselblåsarsystemet, läs Bolidenkoncernens specifikation ’Whistleblowing and data privacy’.

Kontakt

Ulrika Simons

Chief Ethics & Compliance Officer

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90