• Language
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Läs mer Ok

Säkerhet och stabil verksamhet går hand i hand

Bolidens verksamhet har inneboende risker genom hantering av stora materialflöden, höga temperaturer och ibland också hälsovådliga ämnen. För Boliden har arbetet med att skapa en säker arbetsplats högsta prioritet och koncernen har en nollvision för olycksfall i arbetet.

Boliden arbetar för att främja en gemensam säkerhetskultur som bygger på ömsesidigt förtroende och förebyggande åtgärder. Denna strategi innebär att varje individ måste ta eget ansvar för att följa gällande säkerhetsrutiner och uppvisa en god riskmedvetenhet. Grundstenarna är ett konsekvent och engagerat ledarskap på alla nivåer, involverade medarbetare och starkt grupptryck att inte tolerera riskbeteenden. En ständigt pågående dialog om attityder och beteenden är därför nödvändig.

Bolidens säkerhetskultur och säkerhetsprestanda är avgörande för en stabil verksamhet och lönsamhet. Genom att förebygga olyckor undviks förseningar som påverkar produktionen. En stark säkerhetskultur är attraktivt för både arbetskraft och investerare. Dessutom kan en olycka inte bara medföra personskador, utan även äventyra Bolidens övergripande rätt att bedriva näringsverksamhet.

Säkerhetsprestanda

I analysen Metals & Mining Outlook 2013 från Deutsche Bank, bedömdes metall- och gruvföretag efter dödstalet mellan 2006 och 2011. Boliden rankades som ett av de bästa företagen när det gäller förebyggande av dödsfall, och hade den lägsta dödligheten i branschen under perioden. Deutsche Bank valde att använda dödlighetsnivån som sin viktigaste indikator på grund av stora skillnader mellan hur företag mäter och rapporterar sin skadefrekvens. Boliden har exempelvis en relativt hög frekvens av skador och incidenter.

Undersökning av säkerhetskultur

Boliden genomförde 2015 en undersökning av säkerhetskulturen och enkäten besvarades av cirka 3 500 anställda. En av de viktigaste slutsatserna var att produktionen ibland prioriteras framför säkerheten, vilket understryker behovet av att involvera både anställda och entreprenörer i säkerhetsarbetet. Varje enhet utvecklar gemensamma förbättringsåtgärder som följs upp under koncernens säkerhetspromenader och -revisioner.

Löpande säkerhetsarbete

Bolidens säkerhetsstrategi innebär kontinuerliga säkerhetsförbättringar och en systematisk plan för hur alla enheter ska kunna prestera på topp säkerhetsmässigt. Varje halvår hålls nätverksträffar om säkerhet där Bolidens produktionsenheter kan utbyta information och bästa praxis. Fokusområden för 2015 är ledarskapsutbildning, riskhantering, entreprenörers säkerhet, alternativa/lättare arbetsuppgifter och proaktiva hälsoinitiativ.

Program för ledarskapsutveckling

Under 2015 genomfördes ett program för ledarskapsutveckling för att öka medvetenheten om hur ledarskap påverkar Bolidens säkerhetskultur. Programmet syftade också till att öka kunskapen bland cheferna om hur deras attityder och beteenden direkt påverkar hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90