•    
  • Language

Deponier med svavelrester kan bli Kokkolas nästa resurs

Bolidens zinksmältverk i Kokkola förvarar 820 000 ton våtavfall i form av svavelrester i deponier. Materialet behandlas för närvarande som avfall men har potential att bli en källa till värdefulla metaller.

Dr Justin Salminen, forskningschef vid Boliden Kokkola, förklarar hur man inom Boliden planerar att återvinna zink, silver och bly samt producera svavelsyra från resterna genom att blanda det med råmaterialet till smältverket. På så sätt bidrar man också till en cirkulär ekonomi.

Varför har svavlet lagrats så länge i deponin?
- I början av 2000-talet förvarades svavelresterna i separata dammar. Svavelresterna innehåller cirka 70 procent av grundämnet svavel och upp till 30 procent metaller som zink, silver och bly som kan återvinnas. Tidigare planer på att ta bort föroreningar från svavel har misslyckats och det finns praktiskt taget ingen marknad för orenat svavel. Vi har istället utvecklat nya funktioner för att förbehandla och bearbeta svavelresterna, t.ex. genom avvattning och genom att hitta rätt agglomereringsrecept innan de matas in i rosten.

Vad har Boliden för lösning för att ta med svavelresterna i råmaterialet?
- Vi har utfört pilotförsök, säkerhetsanalyser och tekniska genomförbarhetsstudier. Det mesta arbetet gjordes tillsammans med vår forskningspartner Swerim (Swedish Research Institute for Mining, Metallurgy and Materials).Tillsammans har vi framgångsrikt demonstrerat flera metoder för att förbehandla svavelrester innan de tas med i vår rostningsprocess.

Innan resterna matas in i rosten, måste de garanteras lämplig fukthalt. Därefter har vi genomfört lyckade tester med ett flertal agglomerationsmetoder och med recept utan tillsatser. Dessa agglomerat, t.ex. rena och blandade restprodukter med zinkkoncentrat matades in i en av Boliden sponsrad pilotanläggning med flytbäddreaktor (FBR) hos Swerim.

Vad kan återvinnas från svavelresterna?
- Kalcinat, som innehåller stora mängder zink, bly och silver, kan återvinnas från resterna. Kalcinatet kan läggas till i vår urlakningsprocess för att återvinna metaller. Dessutom ger återvinningsprocessen upphov till svaveldioxid som Boliden kan omvandla till svavelsyra av hög kvalitet.

Varför bearbetar Boliden deponerade svavelrester nu?
- Vårt mål är att minimera avfallsmängden. Vi har nu utvecklat tekniken för att bearbeta svavelrester och avlägsna dessa från deponin på ett säkert sätt.

Att ta med resterna i det normala råmaterialet är förnuftigt ur affärsmässig synpunkt, eftersom vi då kan återvinna flera metaller. Överskottsvärme och ånga kommer också att genereras från rostningen av svavelresterna och används  till kommunal fjärrvärme och elektricitet. En annan fördel är att den svavelsyra som produceras tillsammans med ångan, kan säljas som en resurs till närliggande företag i Kokkolas industripark. Detta är ett utmärkt exempel på hur vi kan bidra till en cirkulär ekonomi genom att främja resurseffektiviteten.

Att ta bort resterna kommer dessutom att frigöra utrymme i vår deponi eftersom svavelresterna tar stor plats.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90