•    
  • Language

När både miljön och ekonomin vinner

Att skapa värde från avfall genom att helt ta bort källan till miljöpåverkan vid en nedlagd gruva, och att använda en toppmodern anläggning för att rena vattnet. Låter det för bra för att vara sant? Då får du tänka om.

Hör Andreas Vallmark, som jobbar som miljösamordnare för nedlagda gruvor, berätta om hans arbete med projektet för Holmtjärnsgruvan, som gör just detta till verklighet.

I början av 90-talet efterbehandlades Holmtjärnsgruvan i Västerbotten enligt den tidens standard. På grund av påverkan i miljön har Boliden fattat beslutet att göra nya insatser. 

- Efterbehandlingen  är en process som vi inte vill upprepa igen om 20 år utan det vi gör idag det vill vi att det ska hålla för all framtid, säger Andreas Vallmark, utvecklingsingenjör och miljösamordnare för nedlagda gruvor.

Gråberget innehöll guld
Han förklarar att vid många av Bolidens nedlagda gruvor finns upplag av sulfidhaltigt material. Materialet gör att närliggande vattendrag får ett lågt pH, eftersom att det oxiderar och producerar syra. Att utreda, utföra och prioritera åtgärder mot denna påverkan är ett ständigt pågående ansvar för Boliden.

- Vi gjorde en ganska omfattande provtagning på det berg som låg i upplaget i Holmtjärn och det visade sig att det innehåller en anrikningsbar mängd guld. Målsättningen är att transportera allt gråberg från Holmtjärn till Anrikningsverket i Boliden och på så sätt ta bort den stora källan till miljöpåverkan, samtidigt som vi får en ekonomisk vinst istället för att göra en ren förlustaffär.

- Det är ju kul att jobba åt ett företag som tar sitt ansvar. Ansvaret slutar ju inte när man slutar bryta gruvan. Ansvaret fortsätter ju egentligen för all framtid.

Vattnet renas till 99 procent
Efter att gråbergsupplaget tagits bort kommer det under en period att finnas kvar metaller som succesivt tvättas ut ur mark och vatten. För att förhindra att dessa sprider sig kommer en toppmodern vattenreningsanläggning att användas.

- Vi vill ha en rening som är effektiv, kräver lite tillsyn och som är mobil. Utifrån dessa  krav så startade vi en projektgrupp inom Boliden där vi tog in olika avdelningar från teknik och från miljö för att designa en vattenreningsanläggning speciellt anpassad för nedlagda gruvor där vi inte har någon strömtillförsel.

Sammanfattningsvis har den hög reningsgrad, effektiv kemikalieanvändning, är fjärrstyrd, fjärreglerande, flyttbar och till viss grad självförsörjande på ström.
- Vi kommer att kunna fälla ut 99 procent av de metaller som finns i vattnet. När vi ser att halterna sjunkit till en bra nivå vid Holmtjärn kommer anläggningen att flyttas till den nedlagda gruva där den kan göra mest nytta, avslutar Andreas.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90