•    
  • Language

Högteknologisk övervakning av dammar

Hötjärnmagasinets dammar är utrustad med ett högteknologiskt övervakningssystem med fiberoptiska kablar placerade i dammarna för realtidsövervakning av säkerheten.

Hötjärn.jpg

Övervakningssystemet, som har varit i drift sedan våren 2014, tillåter personal i anrikningsverkets kontrollrum att övervaka och analysera olika mätningar i realtid, både i och runt om dammen. Med tillgång till information i realtid har personalen möjlighet att snabbt sätta in lämpliga åtgärder i händelse av problem som kan leda till större läckage eller till och med äventyra dammsäkerheten.

Löpande övervakas systemet för att uppmärksamma förändringar. Årligen görs en mätutvärdering där all insamlad mätdata analyseras och utifrån den utvärderingen görs en helhetsbedömning av dammsäkerheten.

Från 2019 kan systemet – utöver läckagemätningar (identifiera ökande läckage som på sikt kan bli ett problem) – indikera eventuell rörelseförändring i dammen genom så kallad ”signaldämpning”.

– Skulle dammen sätta sig eller få en förskjutning som inte med ögat går att se kan vi i och med detta få en signal förändring om eventuell  rörelse i damm. Vi kan då på ett tidigt stadium analysera, utreda och eventuellt åtgärda. Detta är en innovation i tekniken som vi tillsammans med leverantör tagit fram och integrerat i vårt övervakningssystem för dammar säger Ronnie Furberg, driftledare dammar.

Förbättrad dammsäkerhet

– Det toppmoderna online systemet har avsevärt förbättrat våra övervakningsmöjligheter. Före systemet var övervakningen av dammsäkerheten beroende av manuella kontroller och mätningar. Den typen av mätningar är tidskrävande och ger en mindre rättvisande bild av händelser vid olika mätpunkter än vad realtidssensorer ger förklarar Ronnie och fortsätter.

När läckage i dammen överskrider gränsvärdena skickas automatiskt en varning direkt till anrikningsverket, vilket påtagligt ökar säkerheten och vår förmåga att reagera på lämpligt sätt. Dessutom kan systemet hjälpa oss att identifiera svagheter som inte kan upptäckas vid en okulärbesiktning av dammarna.

Högteknologiska lösningar

Det unika systemet kombinerar moderna onlinemätinstrument, som fiberoptiska sensorer, med avancerad databearbetning. Tre fiberoptiska kablar har installerats på olika nivåer i dammarna för att mäta temperaturen, och gör att man snabbt kan identifiera läckagepunkter och strömmar genom dammen.

– Genom att analysera olika nivåer kan vi utvärdera dammarnas stabilitet och förhindra oönskade konsekvenser. Ju snabbare vi kan identifiera förändringar, desto snabbare kan vi agera, säger Ronnie.

Dammarna är utrustade med 16 stycken online vattenståndsrör vars mätningar registreras i anrikningsverkets informationssystem, de fungerar som ett tidigt varningssystem för höga portryck i damm. De åtta brunnar som samlar upp läckagevatten från dammarna har också försetts med online läckagemätning och övervakningskameror som övervakar brunnarnas uppsamlade läckage och vattnets klarhet.

Runt dammarna sitter fem kameror som är programmerade att göra panoramasvepningar över dammarna. Personalen i kontrollrummet kan ta över kamerastyrningen för att titta närmare på ett visst område, och vid behov skickas ett team ut för inspektion på plats. Varje dag året om utförs dagliga ronderingar.
Personal i anrikningsverkets kontrollrum kan analysera data med systemverktygen, till exempel genom att visa data som trendkurvor för att identifiera eventuella avvikelser.

Hötjärn sandmagasin

General information om Bolidens arbete med dammsäkerhet

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90