• Language
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Läs mer Ok

Här blir förbrukade blybatterier ny råvara

Boliden Bergsöe återvinner blyskrot, bland annat fyra miljoner uttjänta blybilbatterier från de nordiska länderna varje år. Runt 60 procent av den bly som produceras säljs till batteriindustrin i Europa.

"Vårt blysmältverk Bergsöe hjälper till att återvinna en ändlig resurs som har stor betydelse i det moderna samhället, men som kan vara mycket giftig om den inte hanteras på rätt sätt under smältning och återvinning. På Bergsöe jobbar vi hela tiden med att förbättra våra moderna system för att ytterligare minimera utsläppen till luft och vatten", säger Peter Carlsson, General Manager på Boliden Bergsöe.

Minimerad miljöpåverkan

Bergsöe strävar efter att minimera miljöpåverkan från sina utsläpp till luft och vatten, och anläggningen klarar med råge både nationella lagkrav och EU:s krav. Det totala blyutsläppet till vatten 2014 var till exempel 15 gånger lägre än vad som är tillåtet enligt Bergsöes miljötillstånd. Anläggningen uppfyller också redan reglerna i EU:s direktiv om industriutsläpp som gäller bästa tillgängliga teknik inom icke-järnmetallindustrin, och som blir obligatoriska från 2019.

Toppmoderna system tar hand om avloppsvatten med svavelsyra och renar processluften, även blyhaltig frånluft, och fångar upp filterstoft som återanvänds i produktionen. Aska från smältdeglar och gjutmaskiner och blyhaltigt slagg upparbetas också på plats.

Fjärrvärme från uttjänta batterier

Uttjänta batterier innehåller plast som fungerar som ett reduktionsmedel och hjälper till vid produktionen av blyet.

Återvinning av blybatterier

Bly är en av de mest återvunna metallerna och omkring 99 procent av blybatterierna återvinns i Europa. Blyet i batterier är helt återvinningsbart. Huvuddelen av det återvunna blyet säljs tillbaka till batteriindustrin som använder det för att göra nya batterier.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90