•    
  • Language

Gruvautomation ökar säkerheten

Boliden introducerar branschledande tekniska automationslösningar för att ytterligare förbättra hälsa och säkerhet, energieffektivitet och övergripande gruvproduktivitet.

 

Inom Boliden är gruvautomation ett prioriterat FoU-område. Syftet är att säkerställa att produktionen är effektiv, lönsam, säker och miljömässigt ansvarsfull även när gruvorna blir djupare. Gruvautomation är därmed en viktig faktor i arbetet med att vidareutveckla och förbättra Bolidens gruvverksamhet.

"Inom vårt gruvautomationsprogram implementerar och testar vi ett antal parallella projekt och initiativ för att förbättra säkerheten och öka effektiviteten och produktiviteten", förklarar Peter Burman, Program Manager, Systemteknik, Boliden Gruvor.

Flera av Bolidens gruvor har utrustats med trådlös nätverksteknik som möjliggör användning av IP-telefoni och datatrafik under jord, avancerad positioneringsteknik och övervakningssystem. Dessa lösningar ökar kommunikationen och tillgången till information, och kan snabbt installeras där arbetskraft och utrustning finns vid varje given tidpunkt. Kollektiva styrsystem och behovsstyrda ventilationssystem är andra exempel på automationsteknik Boliden har infört.

Förbättrad säkerhet och hälsa

I Boliden Garpenberg används ett fjärrlastningssystem för att göra arbetsmiljön säkrare och ytterligare förbättra produktionskapaciteten. Systemet är ett av ett fåtal liknande system i världen och Boliden undersöker möjligheterna att använda lösningen även i andra gruvor.Vid gruvorna Garpenberg och Kankberg testas också ett automatiskt borrsystem som gör det möjligt för operatören att fokusera på ett besvärligt borrområde medan en annan bom automatiskt borrar i ett annat område.

Gruvautomation innebär att man kan använda bättre kommunikations- och övervakningssystem så att det blir enkelt att hitta, kommunicera med och bistå gruvarbetare både under normal gruvdrift och i händelse av en nödsituation.

"Ett av fokusområdena är att förbättra säkerheten och arbetsvillkoren för operatörerna och ge dem en säker och bekväm arbetsmiljö", säger Arne Renström, Senior Project Manager, Boliden Gruvor.

Behovsstyrningen av ventilationssystemen förbättrar också arbetsmiljön genom att automatiskt reglera och optimera lufttillförseln till gruvan för att säkerställa god ventilation när det finns arbetare på plats.

Energieffektivitet

Gruvautomation kan leda till stora energibesparingar genom optimerade gruvprocesser. Boliden håller fortfarande på att samla in data för att kvantifiera fördelarna, men ventilationssystemen förväntas ge upp till 25 procent energibesparing genom att ventilationen baseras på faktisk efterfrågan.

"Med automatiserade maskiner och automatiserad trafikledning kan energiförbrukningen och behovet av långsiktigt underhåll minskas tack vare optimerade körcykler", förklarar Arne Renström.

Ökad produktivitet

Automatisk rapportering från maskiner och positioneringssystem innebär bättre planering och ökad gruvproduktivitet. Med tillgång till realtidsinformation, positionering och centraliserad kontroll via gruvdriftscenter är det till exempel möjligt att finjustera skiftplaneringen med väldefinierade algoritmer som optimerar produktionsplaneringen.

System för underhållsövervakning kan också förlänga serviceintervallerna och bidra till att man undviker allvarliga haverier, vilket även säkerställer att produktivitetsmålen uppfylls. Övervakningssystem optimerar dessutom planeringen av utrustningsunderhåll och säkerställer att utrustningen fungerar så att tiden i verkstaden minimeras.

När det gäller borrning kan både fjärrstyrd och automatisk borrning resultera i fler borrmeter per arbetstimme. Autonoma lastlösningar förbättrar effektiviteten och produktiviteten i gruvan genom att lastare automatiseras och fjärrövervakas av operatörer i realtid.

"Det finns inga exakta siffror tillgängliga ännu, men systemet minskar den tid det tar att färdas genom gruvan vid skiftbyten, vilket ökar antalet produktiva timmar per skift och producerade ton per månad", avslutar Arne Renström.

Vad är gruvautomation?

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90