•    
  • Language

Friska medarbetare: Kokkolas approach

På zinksmältverket Kokkola görs en mängd olika hälsoinsatser för att minimera sjuktalen och hålla arbetsstyrkan frisk.

"Vi försöker hela tiden att förstärka det proaktiva hälsoarbetet på individnivå och företagsnivå. Vi tror att detta är det enda sättet vi permanent kan minska sjukfrånvaron – både på kort och lång sikt", säger Resources Manager Tarja Halonen.

Under de senaste åren har man infört en mängd olika hälsoinitiativ för medarbetarna. Kokkola har ett sjukskrivningstal som ligger något under genomsnittet för branschen i Finland.

Exempel på hälsoinitiativ:

Gratis sjukgymnast och möten med psykolog

2014 började Kokkola erbjuda gratis sjukgymnastik och möten med psykolog i samarbete med vårdcentralen. En extern sjukgymnast finns på plats tre dagar i veckan och är tillgänglig för alla anställda. Två psykologer finns tillgängliga vid behov för att ge stöd vid svåra livssituationer efter remiss från bolagets läkare.

Tidiga hälsoinsatser

Sedan 2013 finns ett hälsovårdsystem för att enskilda medarbetare ska få aktivt stöd vid hälsoproblem. Tillvägagångssättet innebär ett nära samarbete mellan medarbetare, chef, vårdcentral och personalavdelning för att förhindra sjukskrivningar och hjälpa anställda tillbaka till arbetet.

Fritidsaktivitetsprogram

Bolaget betalar hälften av kostnaden för de medlemskap vid träningsanläggningar och andra fritidsaktiviteter, bland annat teater och bio. I programmet ingår också ishockey, fotboll och volleybollträningar varje vecka för de anställda, och de kan hyra stugor vid havet och på populära skidanläggningar.

Cykla till jobbet-kampanj

Kokkola har bedrivit en framgångsrik cykelkampanj under flera år för att uppmuntra anställda att cykla till jobbet mellan april och september. Ungefär en fjärdedel av Kokkolas anställda deltar i kampanjen. Deltagarna registrerar hur mycket de cyklar till jobbet och kan vinna priser.

Arbetsplatsergonomi

Fokus på ergonomi har ökat vid Kokkola under de senaste åren, både på kontoren och på produktionsgolvet. Till exempel har kontoren fått elektriskt hög- och sänkbara skrivbord, och bättre ergonomi var en viktig pådrivande faktor när en ny gjutningslinje utformades 2014. Kokkolas sjukgymnast gör också besök på arbetsplatserna för att förbättra ergonomin.

Försäkring för medicinska ingrepp

Kokkola erbjuder alla anställda en frivillig försäkring som gör att de snabbt kan få akut medicinsk behandling, inklusive sjukhusbehandling och kirurgiska ingrepp. Försäkringen minskar väntetiderna och kan reducera återhämtningstiderna så att anställda snabbare kommer tillbaka till arbetet.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90