•    
  • Language

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet arbetar fram förslag till lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören samt följer och utvärderar program för rörliga ersättningar för ledningen.

Styrelsen föreslår sedan ersättningsutskottets förslag till stämman där beslut om ersättningsprinciper för verkställande direktören och koncernledningen tas.
Utskottet rapporterar till styrelsen. Ersättningsutskottets ledamöter utgörs av Karl-Henrik Sundström (ordförande) och Per Lindberg.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90