Boliden Kokkola - vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkolassa vastuullisuus on perusarvo, jonka mukaan sinkkitehdas on toiminut vuosikymmenten ajan. Vastuullinen toimintatapa on luonut tehtaalle hyvät toimintaedellytykset, joiden avulla yhtiötä on pystytty jatkuvasti kehittämään. Se on osa liiketoimintaa ja jokaisen työntekijän arkipäiväistä työtä.

Sinkin tuottaminen jo itsessään on vastuullista. Sinkkiä tarvitaan suojaamaan terästä ruostumiselta, joten sitä kautta säästämme luonnonvaroja ja pienennämme hiilijalanjälkeä - nyt ja tulevaisuudessa.

Vastuu ihmisistä

Kokkolan sinkkitehtaan vahvuus on osaavassa ja motivoituneessa henkilöstössä, jonka hyvinvointi on meille ensiarvoisen tärkeä asia. Työhyvinvoinnin kehittämisessä painotamme arkiseen työhön liittyviä asioita, kuten työturvallisuutta, työtapojen kehittämistä ja työkyvyn tukemista.

Henkilöstöllämme on käytettävissään kattava työterveyshuolto, toimivat palkitsemisjärjestelmät sekä huomattava määrä henkilöstöetuja. Kannustamme henkilöstöämme kehittämään aktiivisesti niin omaa ammattitaitoaan kuin yritystämme. Meillä kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua kehitystyöhön.

Alueellamme meidät tunnetaan pitkistä työurista ja läpi vuosikymmenten kantavasta yhteisöllisyydestä. Haluamme olla uusien työnhakijoiden, liikekumppaneiden ja muiden tärkeiden sidosryhmien ensisijainen valinta.

Vastuu ympäristöstä

Boliden on sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin, joiden mukaisesti pyrimme jatkuvasti vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia.

Kokkolan tehtaan henkilöstön näkökulmasta ympäristöasioiden hyvä hoito on lähtökohta jokaiselle uudelle työpäivälle. Keskitymme tuotantoprosessien vakauteen ja oman toimintamme kehittämiseen niin, että olemme sekä päästömäärien pienuuden että energiatehokkuuden näkökulmasta alan huippuluokkaa.

Olemme jo vuosikymmenten ajan tehneet järjestelmällistä työtä ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Tavoitteiden minimitason muodostavat lainsäädännön asettamat velvoitteet. Niiden lisäksi Boliden asettaa vuosittain omia tavoitteita, joiden avulla tähdätään vielä huomattavasti parempaan ympäristösuorituskykyyn. Tavoitteiden toteutumista ja ympäristön tilaa seurataan jatkuvasti mm. ilmanlaadun, meriveden ja pohjaveden laadun osalta.

>> Ilmanlaadun tarkkailu Kokkolassa (live-seuranta)

Kiertotalous


 • Pyrimme tuotantoprosessissamme mahdollisimman hyvään materiaalitehokkuuteen. Esimerkiksi kuparisakka ja hopearikaste toimitetaan jatkojalostettavaksi Bolidenin kuparisulatoille Harjavaltaan ja Rönnskäriin. Vastaavasti Boliden Kokkola käyttää tuotannossaan konsernin muilta sulatoilta saatavaa materiaalia. Kierrätetyn raaka-aineen käyttöä pyritään jatkuvasti lisäämään.

   

  Lue lisää: Bolidenin sulatot ja kiertotalous (pdf)

  Kokkolan Suurteollisuusalueen tuotannolliset yritykset toteuttavat yritysten välistä synergiaa tuotantoprosesseissaan sekä niissä syntyvien sivutuotteiden jatkokäsittelyssä. Näin materiaali- ja energiavirrat tehostuvat ja prosessijätteen määrää voidaan vähentää huomattavasti.

  Sinkin ja rikkihapon tuotantoprosessin aikana muodostuva lämpöenergia otetaan hyötykäyttöön höyrynä ja kaukolämpönä. Höyry ja kaukolämpö myydään sinkkitehtaan naapurissa sijaitsevalle voimalaitokselle, jossa sitä käytetään sähkön sekä prosessi- ja kaukolämmön tuotantoon.


  Lue lisää: Kokkolan suurteollisuusalue - kiertotalouden edelläkävijä (pdf)

Vastuu kehittämisestä

Prosessitekniikan kehittämisessä tärkeimpiä tavoitteita ovat työolosuhteiden kehittäminen, tehokkuuden ja kannattavuuden kasvattaminen sekä ympäristövaikutusten minimoiminen. Tehokas tuotanto ja ympäristön kunnioittaminen kulkevat luontevasti rinnakkain, sillä moderneinta teknologiaa käyttämällä pystymme toimimaan myös luontoa säästäen.

Meillä kaikki perustuu siihen, että tuotanto on vakaata ja hyvin ennustettavaa. Teknologian ja toiminnan kehittyessä jatkuvasti suuntaamme entistäkin enemmän katsettamme kohti automaatiota ja robotiikkaa. Kannattavilla investoinneilla huolehdimme, että tehdas pysyy kunnossa ja kehittyy.

Toimintamme ydin on vastata asiakkaidemme ja markkinoiden odotuksiin. Samalla se luo perustan toiminnan ja työpaikkojen jatkuvuudelle myös tulevina vuosikymmeninä.

Taloudellinen merkitys

Sinkkitehtaalla on erittäin suuri taloudellinen merkitys paikalliselle elinkeinoelämälle ja Kokkolan kaupungille.

Olemme Kokkolan suurin teollinen työnantaja. Työllistämme vakituisesti 560 henkilöä, minkä lisäksi otamme vuosittain töihin noin 140 kesätyöntekijää.

Oman henkilöstömme lisäksi työllistämme välillisesti jopa tuhansia henkilöitä. Sinkkitehdas tarvitsee palveluita ja tarveaineita, joista suuren osan ostamme paikallisilta yrityksiltä. Huippuluokan toimintamme edellyttää isojakin investointeja sekä hankintoja kymmenien miljoonien eurojen arvosta vuosittain.

Maksetuilla veroilla mitattuna olemme todella merkittävä toimija. Maksamme kaikki verot Suomeen ja olemme vuosittain Kokkolan suurimpien veronmaksajien joukossa.

Lue lisää: Mistä verojalanjälkemme muodostuu? (pdf)

joukossamukana_banneri_tummansininen.png

Contact

Boliden Head Office

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
P.O. Box 44, SE-101 20 Stockholm 
Tel: + 46 8 610 15 00
Fax: + 46 8 654 80 90