Vierailulle Boliden Kokkolaan

Tervetuloa tutustumaan Euroopan toiseksi suurimpaan sinkkitehtaaseen!

Jotta vierailustasi tulee mahdollisimman onnistunut, sinun on hyvä tutustua muutamiin asioihin jo ennen saapumistasi. Tältä sivulta löydät tietoa niin tehdasalueelle saapumisesta kuin vierailuun liittyvistä turvallisuusasioista. 

Muistathan, että jos jokin asia askarruttaa, voit aina kääntyä sinut kutsuneen henkilön puoleen.

Tervetuloa meille!

 

Saapuminen

 • Boliden Kokkola sijaitsee Kok­ko­lan Suur­teol­li­suusa­lueella
  (= Kok­ko­la In­dustrial Park - KIP) Yks­pih­la­jan kau­pun­gin­osas­sa noin viisi ki­lo­met­riä kau­pun­gin kes­kus­tas­ta luo­tee­seen.

   

  Saapuminen suurteollisuusalueelle tapahtuu aina Port Towerin kautta, jonka info-pisteessä sinut perehdytetään turvallisuusohjeisiin ja saat henkilökohtaisen kulkuluvan. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi ajokortilla tai muulla kuvallisella henkilökortilla. Port Towerista sinut opastetaan eteenpäin tehdasalueelle.

   

  Port Tower
  Satamatie 330, 67100 Kokkola  |  [email protected]  |  010 505 9513 |  www.porttower.fi/

Opiskelijaryhmät

 • Meillä vierailee vuosittain useita opiskelijaryhmiä, joille esittelemme tehtaan tuotantoprosessin sekä kerromme, millainen työyhteisömme on. Usein vierailuun yhdistetään myös tehdaskierros.

   

  Otamme vastaan toisen asteen oppilaitoksissa sekä korkeakouluissa teollisuuden aloja opiskelevien ryhmiä. Pääsääntöisesti otamme vieraita vastaan syyskuusta maaliskuuhun.

  Kiinnostuitko? Kysy lisää: Viestintäasiantuntija Kaisa Kuutsa, kaisa.kuutsa(at)boliden.com

Vieraiden turvallisuus

 • Kun saavut tehtaalle, sinut kutsunut henkilö on portilla vastassa. Häneltä saat mahdollisesti tarvitsemasi turvavarusteet sekä käytännön ohjeita tehdasvierailulle.

   

  Tehtaamme on toiminnassa kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä. Turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää, joten toivomme, että noudatat sinulle annettuja ohjeita.

   

  Sinun on hyvä informoida kutsun esittäjää etukäteen, jos sinulla on esimerkiksi sydämentahdistin tai muu sähköinen implantti, korkeanpaikan kammo tai olet raskaana. Tämä siksi, että tehtaalla on alueita, joilla et siinä tapauksessa voi vierailla.

   

   

Kokkola Industrial Park

 • Kok­ko­lan Suur­teol­li­suusa­lue KIP on pin­ta-alal­taan 700 heh­taa­rin ko­koi­nen alue. Alu­eel­la toi­mii 17 tuo­tan­to­lai­tos­ta ja noin 60 pal­ve­lu­yri­tys­tä, yh­teen­sä siis yli 70 toi­mi­jaa. Näis­sä yri­tyk­sis­sä työs­ken­te­lee 2 300 hen­ki­löä.

   

  Suur­teol­li­suusa­lu­een yri­tyk­set ovat useil­la tuo­te­mark­ki­na-alueil­la ja mo­nil­la eri mit­ta­reil­la mi­tat­tui­na joh­ta­via maa­il­mas­sa. Tuo­tan­to­lai­tok­set ovat pää­osin kan­sain­vä­li­siä ja suu­rin osa tuo­tan­nos­ta menee vien­tiin kaik­kial­le maa­il­maan.

   

  Tutustu alueeseen: www.kip.fi

   

  Suurteollisuusalue tarvitsee jatkuvasti osaavaa työvoimaa. Alueen koulutuslaitoksien kanssa tehtävä yhteistyö on merkittävää.

Contact

Boliden Head Office

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
P.O. Box 44, SE-101 20 Stockholm 
Tel: + 46 8 610 15 00
Fax: + 46 8 654 80 90