Boliden vihreän siirtymän edelläkävijä - uusia tuotteita markkinoille

Boliden kehittää toimintaansa jatkuvasti kohti tavoitettaan olla maailman ilmastoystävällisin ja arvostetuin metallien tuottaja. Kunnianhimoisen ilmastotavoitteen saavuttaminen merkitsee käytännössä sitä, että metallien koko tuotantoketju kaivoksilta valmiiksi tuotteiksi toteutetaan mahdollisimman ilmastoystävällisesti.

Uutena merkittävänä askeleena Boliden on tuonut tämän vuoden aikana markkinoille kaksi uutta sinkkilaatua, vähähiilisen Low-Carbon Zincin ja kierrätysmateriaalista valmistetun Recycled Zincin. Konsernilla on vastaavat tuotelaadut myös kuparissa ja lyijyssä.

”Bolidenin tuottaman vähähiilisen sinkin hiilijalanjälki on vain noin 30 prosenttia keskimääräisestä tasosta maailmalla.  Yhtään liioittelematta voidaan sanoa, että olemme alallamme edelläkävijä, suunnannäyttäjä, josta moni ottaa mallia”, Boliden Kokkolan toimitusjohtaja Antti Kontiainen sanoo.

Lokakuussa Boliden täydensi vihreän siirtymän tuotevalikoimaa vähähiilisellä rikkihapolla. Tuotteiden hiilijalanjälkiä koskevat laskelmat perustuvat todellisiin päästöihin eivätkä sisällä  laskennallisia ilmastohyvityksiä eli kompensaatioita.

Boliden Kokkolassa sinkin ja rikkihapon tuotanto on vähäpäästöistä, sillä prosessi on pitkälle sähköistetty ja fossiilisia polttoaineita käytetään ainoastaan suhteellisen harvinaisissa prosessin ylösajotilanteissa. 

”Suomessa on tehty erittäin hyvää työtä hiilineutraalin sähköntuotannon kasvattamisessa, joten meillä on erinomaiset mahdollisuudet tuottaa matalahiilisiä tuotteita”, Kontiainen sanoo ja korostaa samalla, että sinkkitehtaalla tehdään jatkuvasti töitä energiatehokkuuden kehittämiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Esimerkiksi ensi vuonna tehtaalla toteutetaan energiatehokkuutta parantavia investointeja noin 4 miljoonalla eurolla.

Boliden Kokkola on edelläkävijä myös prosessissa muodostuvan hukkalämmön hyödyntämisessä. Sinkkitehtaan ja rikkihappotehtaan prosesseissa muodostuva päästötön lämpö johdetaan kaukolämpöverkkoon lämmittämään kokkolalaisten koteja.

Kokkolan sinkkitehdas luo standardeja metallien vähähiiliseen tuotanto- ja valmistusketjuun koko maailman mittakaavassa. Todella merkittävä asia paikallisesti ajateltuna!

Vihreän siirtymän ja ilmastokestävyyden mahdollistaja

Vihreä siirtymä etenee vauhdilla, mikä vaikuttaa metallien kysyntään. Tässä kokonaisuudessa Boliden Kokkolalla on merkittävä rooli, sillä se pystyy tuottamaan siirtymässä tarvittavaa sinkkiä tavanomaista pienemmillä hiilidioksidipäästöillä.

Uusien tuotteiden markkinatilanne vaikuttaa lupaavalta, sillä pienen hiilijalanjäljen tuotteet kiinnostavat jo nyt laajasti Bolidenin asiakaskuntaa. Kontiainen pitää selvänä, että toimintamalli on erittäin merkittävä kilpailutekijä etenkin tulevaisuudessa.

”Markkinoille tuotu uusi sinkkilaatu mahdollistaa sen, että asiakkaamme voivat valmistaa kuluttajille matalan hiilijalanjäljen tuotteita. Tämä tukee asiakkaidemme vastuullisuustavoitteita ja liiketoimintaa sekä vähentää heidän hiilijalanjälkeensä laskettavia Scope 3 -päästöjä. Pidemmällä aikavälillä tämä kannustaa koko toimialaa kehittämään ympäristösuorituskykyään, mikä tukee globaalia tavoitetta fossiilittomasta taloudesta.”

Uudet käyttökohteet avaavat uutta kysyntää

Sähköistymisen seurauksena Kokkolassa tuotettavalle sinkille avautuu uusia käyttökohteita. Sinkkiä tarvitaan muun muassa aurinko- ja tuulivoimaloiden ja sähkönsiirtoyhteyksien rakentamisessa, sähköautoissa ja niiden latausinfrassa, paristoissa, akuissa sekä mitä moninaisimmissa metallituotteissa ja rakenteissa.

Samalla sinkki voidaan jo ominaisuuksiensa ansiosta luokitella kestävän kehityksen tuotteeksi, sillä sinkin avulla voidaan pidentää merkittävästi lopputuotteiden elinikää.

”On lukuisia kohde-esimerkkejä, joissa pelkkä teräs ruostuisi ja kuluisi hyvin nopeasti, mutta sinkin suojaava kerros teräksen päälle pidentää tuotteiden elinkaaren moninkertaiseksi. Tämä vähentää tarvetta uusien tuotteiden tuottamiselle”, Kontiainen huomauttaa.

Sinkkiä on esimerkiksi kattopelleissä ja lukuisissa meidän kunkin arkielämässä käyttämissä tuotteissa. Miten sitten tavallinen kuluttaja voi vaikuttaa siihen, että käyttäisi mahdollisimman paljon tuotteita, joissa on vastuullisesti tuotettuja metalleja?

”Monissa tilanteissa voi olla vaikea selvittää tuotteiden valmistusmateriaalien ketjua, mutta aina kun mahdollista, olisi hyvä selvittää, millainen tuotteen hiilijalanjälki on kokonaisuudessaan. Kukin voi tehdä valinnan siinä, että suosii sellaisia tuotteita, mistä näkee vastuullisen valmistusketjun”, Kontiainen vinkkaa.

”Toinen merkittävä asia on tuotteiden kierrättäminen. Näin esimerkiksi ajoneuvoissa tai kodinkoneissa käytetty sinkki saadaan talteen ja uudelleen jalostettavaksi esimerkiksi meillä Kokkolassa.”

Contact

Boliden Head Office

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
P.O. Box 44, SE-101 20 Stockholm 
Tel: + 46 8 610 15 00
Fax: + 46 8 654 80 90