•    
 • Language

Boliden Kevitsan sponsoroinnit ja lahjoitukset

Tuotamme metalleja, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan kehittämiseksi tulevia sukupolvia varten – miten sinä, seurasi tai organisaatiosi haluaisitte vaikuttaa kanssamme ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan? Tee hakemus sponsorointiyhteistyöstä, tehdään siitä yhdessä näkyvää ja vaikuttavaa!

Tavoite

Sponsorointi ja lahjoitukset ovat osa Boliden Kevitsan yhteiskuntavastuuta. Sponsoroinnin ja lahjoitusten kautta pyrimme toteuttamaan arvojamme vahvistamalla suhteistamme paikallisyhteisöön sekä rakennamme yrityskuvaamme vastuullisuuden näkökulmasta.

Sponsoroinnin kautta edistämme alueen elinvoimaisuutta, mikä on paikkakunnalle sitoutumista harkitsevien työntekijöiden ja heidän perheenjäseniensä näkökulmasta Boliden Kevitsan vetovoimaan vaikuttava tekijä.

Sponsoroinnin keskeiset linjaukset

Sponsoroinnilla tarkoitetaan suorituksia, joista Boliden Kevitsa saa sovitun vastikkeen, esimerkiksi näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämistä. Sponsoroinnissa noudatamme Boliden-konsernin yleisiä linjauksia sekä seuraavia Boliden Kevitsan paikallisia tarkennuksia:

 • Tuemme ensisijaisesti paikallista hyvinvointia lisäävää urheilu-, liikunta- ja kulttuuritoimintaa
 • Tuemme erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointia lisäävää harrastustoimintaa
 • Aikuisten kilpaurheilussa tai ammattimaisessa kulttuuritoiminnassa arvioimme lajien merkitystä paikkakunnalla, yleistä kiinnostavuutta ja sponsoroinnin vastineeksi saatavaa näkyvyyttä

Lisäksi haluamme tukea:

 • Koulu- ja oppilaitosyhteistyötä
 • Toimialamme kannalta keskeisiä opiskelijajärjestöjä

Sponsorointitukea emme anna seuraaviin kohteisiin:

 • Valtakunnalliset kampanjat
 • Uskontoon ja politiikkaan liittyvät kohteet
 • Urheiluseurojen tai kulttuuriyhdistysten ulkomaanmatkojen tukeminen

Arvostamme sponsorointipyynnöissä vastavuoroisuutta sekä aktiivista yhteistyötä.

Miten voin hakea Boliden Kevitsan yhteistyökumppaniksi?

Boliden Kevitsan sponsorointeja voi hakea täyttämällä sähköisen hakulomakkeen ja lähettämällä sen osoitteeseen [email protected].

Puhelimitse tai sähköpostitse tehtyihin tiedusteluihin emme valitettavasti ehdi vastata, joten hyödynnäthän hakulomaketta.

Vastaamme kaikille sponsorointeja hakeneille aina mahdollisimman pian. Vastaanotamme vuosittain suuren määrän sponsorointihakemuksia, mikä voi aiheuttaa viivettä niiden käsittelyyn, kiitos kärsivällisyydestäsi!

Ethän ruuhkauta hakua lähettämällä useita hakemuksia samasta seurasta. Suosittelemme yhteis- tai seurahakemuksen tekemistä.

Pelisääntöjä - kaikki samalla viivalla

Sponsorointi ja lahjoitukset ovat suunniteltua toimintaa, jota johdetaan koordinoidusti. Toimintaa koskevat linjaukset tarkistetaan vuosittain budjetoinnin yhteydessä. Sponsorointipyynnöt käsitellään viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajan, talousjohtajan ja toimitusjohtajan toimesta.

Kaikki sponsorointihakemukset käsitellään tapauskohtaisesti, mutta samalla yhtenäisen linjan mukaan. Otamme mielellämme vastaan kaikenlaisia yhteistyöehdotuksia.

Tärkeintä yhteistyöehdotuksissa ovat vastavuoroisuus ja aito, aktiivinen yhteistyö.

Teemme sponsorointisopimuksen korkeintaan vuodeksi kerrallaan.

Lahjoitusten keskeiset linjaukset

Lahjoituksiin ei liity vastiketta eivätkä ne suoranaisesti edistä Boliden Kevitsan toimintaa. Hyväntekeväisyydessä ja lahjoituksissa noudatamme Boliden-konsernin yleisiä linjauksia sekä Boliden Kevitsan paikallisia tarkennuksia:

 • Suosimme paikallisia kohteita, jotka voivat liittyä esimerkiksi nuoriso- tai vanhustyöhön taiterveydenhuoltoon
 • Lahjoitussumma ohjataan suoraan kohteelle, millä varmistetaan, että summa menee kokonaisuudessaan varsinaisen kohteen auttamiseen.

Raportointi

Boliden Kevitsan vuotuinen sponsorointien ja lahjoitusten yhteissumma raportoidaan Boliden-konsernille ja julkaistaan yhteiskuntavastuuraportin yhteydessä.

Sponsorointien hakulomake

Pohdittavaa hakemuksen tekijälle

Kysyttävää sponsoroinneista?

Contact

Boliden Head Office

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
P.O. Box 44, SE-101 20 Stockholm
Tel: + 46 8 610 15 00
Fax: + 46 8 654 80 90