Vi leder utvecklingen och tar ansvar

Världen behöver metall. För att klara en hållbar omställning kommer behovet av metall att öka framöver.

Ny, klimatsmart teknik kräver ofta koppar eftersom det är en metall som leder elektricitet och värme väldigt bra. 65 procent av all koppar som produceras i världen används idag till att ta fram och leda elektricitet.

Koppar är också en otroligt viktig metall i omställningen till alternativa energikällor som sol-, vind- och vattenkraft som behöver stora mängder koppar för att dels generera elektricitet, dels överföra denna energi långa sträckor med så låg förlust som möjligt.

Tillgången till koppar är därmed en av de viktigaste faktorerna för en effektiv energiomställning. Som exempel kan nämnas att en personbil innehåller ca 20 kg koppar, och en elbil ca 70 kg.

Bolidens långsiktiga klimatmål är att producera metaller med ett lågt koldioxidavtryck.

Det globala genomsnittet är utsläpp på 4 kg CO2 per kg koppar – medan Bolidens idag släpper ut 1,5 kg. Vi stödjer Parisavtalet och har satt som mål att minska vår CO2-intensitet med 40% mellan 2012 och 2030. Betydande investeringar görs för att nå målet, både genom att öka energieffektiviteten och minska användandet av fossila bränslen. 

En gruva påverkar naturligtvis miljön i området, men när gruvdriften avslutas ska gruvområdet åter bli en del av det omgivande landskapet. Redan vid planeringen av en ny gruva fastställs vilken efterbehandling som skall användas för att återställa området. Kika gärna på filmen nedan, den beskriver detta på ett bra sätt.

Damm och sandmagasin
Förutom själva mineralet, är vatten helt avgörande för en gruva. Dammen i Aitik med sandmagasin tar hand om allt processvatten och gör det rent igen. Rent att återanvändas i processen och att återgå till naturen. Nu investerar Boliden ytterligare miljarder i att uppdatera dammagasinen.

Och här kan du se mer om hur Boliden arbetar med hållbarhet och återställande av en gruvverksamhet.

 

Så fungerar dammen: