Liikavaaragruvan

Redan 1930 upptäckte Boliden mineraliserade block i Liikavaara by utanför Gällivare. Fyndigheterna kallades till en början för Liikavaara västra och Liikavaara östra. Sedan 1968 bedriver Boliden Aitik gruvverksamhet i Liikavaara västra – numera kallad Aitikgruvan. Liikavaara östra, som kommer att utgöra Liikavaaragruvan, är lokaliserad ca 3,5 kilometer nordost om Aitikgruvan.

Genom att öppna ett dagbrott i Liikavaara förlängs livslängden på den gruvverksamhet som redan är etablerad i området och gör att de minst 800 arbetstillfällena kan behållas. Liikavaaragruvan beräknas kunna öppna 2023 och vara i drift fram till 2030. Den årliga malmbrytningen beräknas bli mellan 1 – 15 miljoner ton per år.

Koppar är otroligt viktig metall i omställningen till alternativa energikällor som sol-, vind- och vattenkraft som behöver stora mängder koppar för att dels generera elektricitet, dels överföra denna energi långa sträckor med så låg förlust som möjligt.

Förutom koppar kommer malmen som bryts även att innehålla guld och silver, precis som i Aitikgruvan. Sligen (metallkoncentratet) kommer att transporteras med järnväg till Bolidens smältverk i Rönnskär.

Gruvan kommer att kunna använda delvis samma infrastruktur som Aitikgruvan, exempelvis finns bergstruckar, kross, transportband och anrikningsverk redan i området.

Översiktsbild

  • Här kan du se industriområdets omfattning på en översiktsbild.
    Foto: Lantmäteriet/Eniro

Liikavaara_oversikt.jpg