Skrämselsystem ska minska påkörning av vilt

JAN 2023 // Som en del i Liikavaaraprojektet pågår utveckling och tester av ett digitalt system för övervakning och skrämsel av vilt.
– Testerna visar att det fungerar och ett varierat ljud skrämmer bäst. I 70-80 procent av
fallen skrämmer man renar när man använder en varierad signal, säger Anders Forsgren,
samordnare för samverkansfrågor på Hållbarhetsstaben i Boliden.

Ganska tidigt i tillståndsprocessen för Liikavaara kom frågan om viltskrämselsystem upp. Då E10:an måste stängslas in och stängas av vid sprängning kan renar komma in i korridorerna under annan tid och risken för renpåkörning ökar. Ett forskningsprojekt med Trafikverket initierades 2019.

Umeå universitet har varit med och byggt testutrustning. Rent tekniskt fungerar prototypen som en rörelsedetektor med detektorer åt olika håll.
– Den ska känna skillnaden på en ren och en bil och inte stå och larma när en bil kommer. Vi vill inte heller att människor ska skrämmas, säger Anders Forsgren.

Läten som testats är bland annat ylande vargar, skällande hundar, björnvrål, radio, musik och sirener. En utmaning är dock att renarna kan vänja sig vid ljuden och därmed inte bli skrämda.
– Vi testade i hägn med Grans sameby, då vande de sig ganska snabbt. Det ska vara ett varierat och överraskande ljud och gärna med någon rörelse också, säger han.

Thomas Sjöström är utvecklingsingenjör på Teknikstaben i Boliden. Han är specialist inom analys och mätteknik. Efter förstudierna tog Thomas Sjöström över stafettpinnen som projektledare och ansvarar för de praktiska tester som görs i Aitik. Thomas tog kontakt med SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, som deltar i ett forskningsprojekt i södra Sverige där ett varningssystem för järnväg ska hålla vilda djur ifrån spåren.
– Samarbetet började sommaren 2022. Vi beställde utrustning och prototypen installerades vid infartsvägen till Aitik i december, säger han. Viltskrämselsystemet är fortsatt ett forskningsprojekt där de olika intressenterna tillsammans undersöker hur systemet ska se ut i framtiden och var det ska placeras ut. Det finns ett generellt problem med trafik och vilda djur. Att använda sensorteknik och kamerateknik är relativt nytt. En liknande forskning pågår just nu i Norge, säger Thomas Sjöström.

Testet i Aitik har nu pågått i ungefär två månader och än finns inte någon bild bra bild när systemet skrämmer ren. Däremot en älg som vänder om när skrämselsystemet skickar ut ett lejonvrål.
– Älgar är lättskrämda och tidigare tester har visat att i synnerhet den mänskliga rösten har en skrämmande effekt på älg och rådjur. Det är dock oklart om den mänskliga rösten är lika skrämmande för renar. Därför testas olika ljud slumpvis. Testerna pågår ett par månader till sedan ska utrustningen eventuellt flyttas till en annan plats. Syftet är att vi ska lära oss mer och på sikt kunna ta fram en skrämselutrustning som kan minska risken med vilda djur och ren som går in på allmän väg, säger Thomas Sjöström.

 

viltskramsel1.jpg