Status i projektet Liikavaaragruvan

FEB 2023 // Att starta en en ny gruva innebär en stor utmaning med många lager av utmaningar. Vi har pratat med Anna Vestermark, projektledare för den nya gruvan i Liikavaara.

Hur går det med Liikavaaraprojektet, vad är status?
– Hej, allt går enligt planen kan man säga. Vi håller vår tidsplan vilket känns mycket tillfredsställande. Vi har en tajt plan ochallt måste klaffa om vi ska kunna öppna gruvan som planerat nästa år.

Just, det, när är det dags för att skjuta den första salvan?
– Vi planerar för en första salva i maj 2024. Och som allt ser ut just nu borde vi klara det. Det blir spännande.

Vad är det som sker just nu?
– Fram till nu har det handlat mycket om att få till vägar och andra förberedande delar, just i detta nu är det stora arbetet med att täcka av marken i gång. Här är det mycket som ska fixas innan man kan avverka skog och ta bort jordmassor. Det är många delar att ta hänsyn till när det gäller vår miljö.

Vad har varit den största utmaningen hittills?
– En gruva av vårt slag påverkar inte bara omgivningarna och miljön, det påverkar i allra högsta grad även människorna som finns i området. De som bott i Liikavaara under lång tid måste flytta och ersättningsbostäder måste hittas. Det är givetvis den största utmaningen. Men totalt sett är Liikavaara-projektet ett mycket komplext projekt. Men vi har ett otroligt duktigt och engagerat team som jobbar stenhårt för att vi ska kunna öppna vårt dagbrott enligt planen.

Hur har det fungerat just med att få alla att flytta ifrån Liikavaara?
– Jag måste säga att det fungerat bra. Engagemanget från de som måste flytta från byn har varit överväldigande. De har varit både toleranta och behjälpliga på alla möjliga sätt. De vet hur viktig gruvan är för både samhället och regionen.

Hur viktig är Liikavaara-gruvan för Boliden?
– För oss är den helt avgörande för att vi ska kunna hålla uppe våra volymer. I takt med att uttaget från vårt andra dagbrott i Aitik sjunker så fyller vi på med volymer från Liikavaara. Det är därför vi är flexibla med siffrorna gällande årsproduktionen. Den kommer att spänna mellan 1 och 15 miljoner ton per år.