Fynd från forntidens Liikavaara och Sakajärvi

JANUARI 2023 // Fornlämningarna i Liikavaara och Sakajärvi har varit kända sedan länge. Det var i samband
med att det blev klart för en gruvbrytning i Liikavaara som Västerbottens museum genomförde tre utgrävningar.

Daniel Sjödahl och kollegan Josefin Matala undersöker lämningar på en utav de tre platserna som ska grävas ut. – För att det ska klassas som en boplats så krävs två saker; avslag och eldverkan, berättar Daniel. Just på den här platsen har vi bara hittat avslag av kvarts men inte några spår av att de har eldat. Vi tror att detta var en plats som var avsedd för jakt där de satt och vässade sina vapen i väntan på att rätt byte skulle dyka upp.

Ofta väljer vi samma fina platser som våra förfäder en gång i tiden gjorde, så det är ingen ovanlighet att hitta fynd där vi själva väljer att vistas i naturen. Kvarts är en av de vanligaste mineralerna i den kontinentala jordskorpan och det använde man till att göra stenredskap. Skrapa gjord av kvarts eller kvartsit är det vanligaste föremål som arkeologerna hittar från forntiden. Dessa använde man till att skrapa skinn eller tillverka andra föremål i andra material som ben, horn eller trä.

Fynden i Liikavaara upptäcktes redan 2007. För två år sedan grävdes provgropar runt fyndplatsen för att ringa in området och se hur det breder ut sig. Nu genomförs alltså den slutgiltiga utgrävningen. Josefin beskriver för oss hur utgrävningen går till. – Vi samlar in lite massa i det här kärlet och sen går vi bort till sållen och silar materialet för att inte missa något fynd. Hittar vi något tar vi tillvara på det och sätter det i påsar och så markerar vi fyndplatsen genom att sätta ut pinnar, säger hon och pekar ut området. När Josefin och Daniel var färdiga med den här platsen som vi besökte hade de hittat 127 fyndposter med kvarts.