Tillståndet för Liikavaara har överklagats till HD

Mark- och miljödomstolens tillstånd för ett dagbrott i Liikavaara överklagades först av Gällivare skogssameby, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket samt Älvräddarnas samorganisation.

Mark- och miljööverdomstolen beslutade dock att avslå överklagan. Nu har Naturskyddsföreningen överklagat domen till den högsta instansen, HD, med yrkan om att målet ska återvisas till Mark- och miljööverdomstolen.

För att beslutet ska prövas av HD krävs att målet anses vara principiellt intressant. Överklagan påverkar i nuläget inte tidsplanen för det planerade dagbrottet eftersom tidigast möjliga startdatum sattes till 29 april 2022 redan i den första domen.