Nya sträckningen av E10 vid Liikavaara

JUNI 2022 // Trafikverket planerar en omdragning av väg E10 till förmån för Liikavaara-gruvan. En vägplan är under upprättande hos Trafikverket för att kunna genomföra förflyttningen.

Trafikverket planerar en omdragning av väg E10 till förmån för Liikavaara-gruvan. En vägplan är under upprättande hos Trafikverket för att kunna genomföra förflyttningen. Den nya sträckningen av E10 kommer att dras vid sidan om befintlig väg och omfattar dragning av en ca 3 km lång ny väg.

Läs mer hos Trafikverket:

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Norrbotten/vi-bygger-och-forbattrar/e10-liikavaara-flytt-av-vag/