Mark- och miljödomstolen ger tillstånd för Liikavaara

APRIL 2022 // Mark- och miljödomstolen ger Boliden Aitik tillstånd att bryta malm och gråberg i ytterligare ett dagbrott i Liikavaara, i närheten av Aitikgruvan.

Tillståndet får nyttjas först om ett år, när man beräknar att förhandlingarna med boende är avslutade.

Aitikgruvan är idag Europas största koppargruva och har sedan tidigare två dagbrott: Aitik och Salmijärvi.