Lyckade förhandlingar med boende i Liikavaara

FEBRUARI 2022 // Nu har Boliden Aitik kommit till avslut i alla förhandlingar med boende i de byar som berörs av det planerade dagbrottet i Liikavaara. Förhandlingarna har pågått i ett par år och involverar samtliga fastighetsägare i Sakajärvi, Liikavaara och Laurajärvi.

– Vi är mycket glada över att vi lyckats komma överens med alla, det känns skönt att kunna bocka av denna del av projekt, säger Jörgen Larsson, projektledare för ersättningsfastigheter på Boliden Aitik. 

Vad har varit svårast i de här förhandlingarna?

– Utmaningen har varit att hitta en ersättning som var och en känner sig nöjd med. Vissa har tagit en ekonomisk uppgörelse med oss, medan andra önskar ett motsvarande ersättningsboende. Det handlar om ganska unika fastigheter med stora ytor och förvaringsmöjligheter. Man kanske har valt att bo just där, i en liten by, och då känner man inte att en villatomt inne i Gällivare kan ersätta det. Här har vi försökt vara tillmötesgående så långt det är möjligt och till exempel erbjudit gamla gårdar i liknande områden eller en tomt för nybyggnation.

Gör ni något ytterligare för att kompensera de som bott i byarna?

– Vi vill göra allt vi kan för att bevara kulturarvet av de byar som berörs av Liikavaaraprojektet. Bland annat tog vi 2019 hit författaren Anna Olsson för att dokumentera livet i byarna genom boken ”Livet i byn” med foton och intervjuer. Och när byggnaderna rivs kommer vi också att bevara en del speciella kulturbyggnader och ställa upp dem inne på gruvområdet.

 

Vad betyder det för Liikavaara-projektet att förhandlingarna nu är avslutade?

– Om vi får okej av mark- och miljödomstolen så innebär det här att vi kommer kunna sätta igång med vägomläggningen av E10 och även förberedelser för själva dagbrottet.