För att klara den gröna omställningen krävs metaller!

För att klara den gröna omställningen krävs metall. Genom att öppna ett dagbrott i Liikavaara förlängs livslängden på gruvan och gör att cirka 800 arbetstillfällen kan behållas. Viktig för både Boliden och för regionen. Liikavaaragruvan beräknas kunna öppna 2024 och den årliga malmbrytningen beräknas bli mellan 1 – 15 miljoner ton per år.

Läs mer