• Language
Produkter

Koncentrat

Anrikad malm blir koncentrat

En stor del av den malm som bryts i är komplexmalm som består av flera olika metaller. Malmen anrikas till flera olika koncentrat som sedan processas till rena metaller i våra smältverk.

Produktion

Vi producerar koppar-, bly-, nickel- och zinkkoncentrat. Den största råmaterialkällan för våra smältverk är metallkoncentrat. Vi använder även vissa mellanformer och sekundärmaterial. En del av råmaterialet köper vi in från andra gruvor som vi har avtal med. 

Ädelmetaller, Platinum och Palladium ingår i koncentraten i olika mängd.

Fakta om koncentrat

Zinkkoncentrat
Metallhalt: 55 procent zink
Kopparkoncentrat
Metallhalt: 25 procent
Blykoncentrat
Metallhalt: cirka 70 procent
Nickelkoncentrat
Metallhalt: cirka 10 procent

facts image concentrate.jpg

Visste du att?

Den energibesparande flamsmältningsmetod för kopparkoncentrat som utvecklades i Boliden Harjavalta redan år 1949 är idag den mest använda metoden i världen för smältning av kopparkoncentrat.

Kontakt

Karl-Owe Svensson

Karl-Owe Svensson

Commercial Director, Boliden Mines

Länkar & Dokument

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90