• Language
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Läs mer Ok

Vision, värderingar och strategi

Entusiasm, ansvar och engagemang genomsyrar vår verksamhet i alla led. Vårt övergripande mål är att skapa lönsamhet och tillväxt på ett ansvarfullt sätt med omsorg om människa, miljö och samhälle. Genom strategin med egna gruvor och smältverk bidrar vi till en hållbar metallproduktion och säker metalltillgång i samhället.

Affärsidé

Genom att tillföra, förädla och återvinna samhällsnödvändiga bas- och ädelmetaller, är Boliden en viktig del i den cirkulära ekonomin. Vi verkar för en optimal resurs- och materialhantering i alla steg av värdekedjan och strävar mot en hållbar utveckling när det gäller säkerhet, miljöprestanda och affärsetik. 

Vision

Vår vision är att tillhöra de främsta i branschen när det gäller utveckling, produktivitet och ansvarstagande.

Värderingar

Våra värderingar handlar om att känna entusiasm att förbättra, ta ansvar för hela värdekedjan och känna ett personligt engagemang för sitt arbete och företaget. Vi strävar efter att vara ett värderingsstyrt företag där dessa utgör grunden för hur vi utvecklar vår verksamhet. 

Strategi

Vår övergripande strategi är att skapa lönsam tillväxt och om möjligt expandera Bolidens gruvor samtidigt som smältverken kontinuerligt anpassas efter trender i marknaden. Vi ska utnyttja resurser och material på bästa sätt i alla led. Det gör vi genom stabila och effektiva arbetsprocesser, investeringar i konkurrenskraft och organisk tillväxt samt genom att utvärdera förvärvsmöjligheter.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90