• Language

Uppförandekod för samarbetspartners

Målet är att vi och våra partner lever upp till internationella krav och standarder när det gäller etik och företagsansvar. Detta leder i sin tur till att risker vid inköp och försäljning av råmaterial, inklusive återvinningsmaterial, biprodukter och avfall, kan minimeras.

Utvärderingarna sker genom enkäter och revisioner baserade på kriterier som har utformats med UN Global Compact 10 principles samt ILO- och ISO-standarder som grund, i enlighet med Bolidens uppförandekod. Dessa konventioner omfattar frågor som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöansvar och systematiskt miljöarbete, antikorruption och huruvida affärspartnerna följer upp och utvärderar det egna hållbarhetsarbetet. Revisioner görs i särskilda fall och eventuella avvikelser och genomförda åtgärder följs upp.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90