• Language

Våra policies

Boliden arbetar för att säkerställa optimal resurs- och materialhantering i värdekedjans alla led och strävar efter att trygga hållbar utveckling inom områdena säkerhet, miljöprestanda och affärsetik.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90