• Language

1990-talet

Gruvindustrin är en bransch som tenderar att gå upp och ner. Höga toppar blir avlösta av djupa dalar och Bolidens motgångar under 90-talet vittnar om just det.

1996

Trelleborg AB beslutar att avyttra Bolidens gruvor, smältverk, tillverkningsanläggningar och tjänster. Det nya bolaget - Boliden Limited - etablerar året därpå huvudkontor i Toronto.

Man hoppades med flytten till Toronto göra Boliden till en internationell gruvaktör. Det skulle istället visa sig vara startskottet på företagets största kris någonsin.

1998

Efter flytten till Kanada förvärvar Boliden Limited gruvföretaget Westmin och med det komplexmalmgruvan Myra Falls i Kanada och kopparprojekt i Chile.

1999

Bara två år efter flytten till Toronto påbörjas en omstrukturering på koncernnivå som bland annat betyder att företaget återigen noteras på Stockholms Fondbörs.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90