• Language

1970-talet

Under 70-talets början växer företaget genom joint-ventures och nya förvärv. Dessa nyförvärv kommer bland annat leda till innovationer som gör att Boliden idag är en stor aktör inom återvinning.

1976

Boliden förvärvar Paul Bergsö & Son A/S som först slog upp portarna 1902 i Köpenhamn. På den tiden återvann man tenn. Idag finns Boliden Bergsöe AB i Landskrona och återvinner bly från bilbatterier.

1975

Boliden lanserar kaldougnen i mitten på 70-talet och inviger världens första blykaldoverk på Rönnskär.

1977

Fyra irländare involveras i kanadensisk uranprospektering och bildar bolaget Tara Exploration and Development Company. Några år senare i Irland, upptäcker det vad som visar sig vara Europas största zink/blyfyndighet.

1973 juli Aitik lastning i dagbrott.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90