• Language

1950-talet

När 50-talet tar sin början råder fortfarande viss oro efter kriget, men snabbt inser man att det är framgångens tid. Årtiondet präglas av ett lyckat förvärv för Boliden.

1955

För att transportera malm mellan en gruva i Långsele och anrikningsverket i Boliden byggs en underjordisk järnväg. Vid den här tiden världens djupast belägna elektriska järnväg för malmtransporter.

1957

Boliden förvärvar Zinkgruvor AB med gruvor i Mellansverige, däribland Garpenberg och Saxberget. Den första är idag en av världens äldsta gruvor i drift vars historia sträcker sig långt tillbaka då brytning påbörjades 375 f. Kr. med en kontinuerlig brytning från 400 e.Kr.

1958 Garpenberg – utsikt från laven.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90