• Language

1930-talet

Gruvan i Boliden har öppnat och det får ringar på vattnet. Runtom i världen pågår depressionen, men i Skellefteåbygden skapar Boliden tillväxt. Snart ska det som idag är Bolidenkoncernen börja ta form.

Rönnskär 1930

Vid kusten utanför samhället Skelleftehamn finns tillgång till järnväg, el och arbetskraft. Ett bra läge för ett nytt smältverk. Öarna Hamnskär och Rönnskär blir ett med varandra och fastlandet och 1930 är smältverket klart.

Smältverket har växt avsevärt genom åren men delar av den ursprungliga industrin finns fortfarande kvar. Bland annat centralskorstenen som då smältverket öppnar är det högsta i världen på drygt 200 meter.

 

TågTillgången till järnvägen var en förutsättning för det nya smältverket.

1931

Genom en fusion av Västerbottens Gruvaktiebolag och Skellefteås Gruvaktiebolag bildas Bolidens Gruvaktiebolag - grunden för dagens Bolidenkoncern.

Lastmaskin från 1936.

1936

Under 30-talet pågår en industrialisering i Finland. Gruvföretaget Outokumpu öppnar sex nya verk varav ett är det elektriska smältverket Imatra. Vid den här tiden är det världens största av sin typ.

Det som var smältverket Imatra ligger idag på en annan plats med ett annat namn - Boliden Harjavalta.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90