• Language

1920-talet

Det är svårt att säga när Bolidens historia börjar. Idag vet vi att Garpenbergs historia sträcker sig ända tillbaka till 375 f.kr då gruvbrytning påbörjades i området och Bergsöe till 1902. Men Bolidenkoncernen börjar ändå sin resa 1924, då guldfebern tagit ett grepp om norra Sverige.

December 1924

Det är en kall decemberdag. På Fågelmyran upphör ljudet av borren och ersätts istället av ett glädjerop. Fyndigheten som senare blir Bolidengruvan, med tiden Europas största och rikaste guldgruva, är hittad.

"Men va i helskotta, he jer ju ta me' sjutton rent guld!”

Kvinnan som ägde marken, Margareta Lundberg.

Maj 1925

Centralgruppens Emissionsbolag, som vid den här tiden äger malmkroppen i Boliden, övertas av den bank som ursprungligen finansierade rörelsen. Banken bildar sedan Västerbottens Gruvaktiebolag och Skellefteå Gruvaktiebolag.

Runt den här tiden börjar affärsmannen Ivar Kreuger, mer känd som ”Tändstickskungen”, köpa andelar i bolagen. I slutet på 20-talet äger han 90 procent av aktierna. Vad som följer är några tumulta år då han sätter sin prägel på företaget. Läs mer i broschyren Från dåtid till nutid.

1926 Boliden Malmtransport från Bolidengruvan till Klintfors järnvägsstation. Inkl släp lastade fordonet 2 ton. Forslunds Åkeri hade entreprenaden.

1927 Boliden Skrädhuset sorteringsband v sida Albert Brännström Torsten Syenlund Göte Mannberg Eivert Syenlund Gustav Nyström.

1929

Företaget Det Norske Zinkkompani startar ett smältverk i samhället Odda. Man väljer platsen bland annat på grund av tillgång till elektricitet. När produktionen startar går samhället från 800 till 10 000 invånare.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90