• Language
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Läs mer Ok

Årsstämma 2018

Bolidens årsstämma kommer att hållas den 27 april 2018 i Garpenberg. Aktieägare som önskar lämna förslag till årsstämman kan skicka in sådant förslag på e-post till arsstamma@boliden.com eller per post till Boliden Mineral AB, Box 44, 101 20 Stockholm senast den 9 mars 2018.

TENTATIV KALENDER

(OBS ATT VISSA HÄNDELSER OCH DATUM ÄR BEROENDE AV STÄMMOBESLUT)

14 februari 2018         
Q4 rapport

6 mars 2018               
Årsredovisningen för 2017 publiceras

9 mars 2018                
Sista dag för förslag från aktieägare till valberedningen samt för ärenden från aktieägare till årsstämman

23 mars 2018
Planerat utfärdande av kallelse (dock senast 29 mars 2018)

20 april 2018              
Sista dag för omregistrering av förvaltarregistrerade aktier
(eftersom avstämningsdagen är på en lördag)          

21 april 2018              
Avstämningsdag för deltagande i årsstämman

23 april 2018              
Sista dag för aktieägare att anmäla sig till årsstämman

27 april 2018               
Årsstämma och Q1 rapport

27 april 2018               
Sista dag för handel med aktien inklusive utdelningsrätt

2 maj 2018                  
Föreslagen avstämningsdag för utdelning

7 maj 2018                  
Planerad utbetalning av utdelning genom Euroclear

17 maj 2018
Föreslagen avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenaktie

18 maj – 8 juni 2018
Föreslagen handelsperiod för inlösenaktier

12 juni 2018
Föreslagen avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikvid

15 juni 2018
Planerad utbetalning av föreslagen inlösenlikvid genom Euroclear

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90