• Language

Årsstämma 2024

Bolidens årsstämma kommer hållas tisdagen den 23 april 2024 i Boliden.

Kallelsen till årsstämman kommer publiceras sex till fyra veckor före stämman.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman, eller som önskar lägga fram förslag till beslut i ärenden som redan finns upptagna på dagordningen för stämman, kan lämna förslag till Bolidens styrelse senast den 5 mars 2024.

Skicka eventuella ärenden till [email protected] eller Boliden AB, Att. Årsstämma, Box 44, 101 20 Stockholm.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90