• Language

Årsstämma 2021

Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ)

Aktieägarna i Boliden AB (publ) (org. nr 556051-4142) kallas till årsstämma tisdagen den 27 april 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 27 april 2021, så snart utfallet av poströstningen har slutligt sammanställts.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas.

Det ifyllda formuläret måste vara Boliden tillhanda senast måndagen den 26 april 2021. Mer information om poströstning, anmälan, förvaltarregistrerade aktier, ombud och fullmakt finns i kallelsen.

 

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90