• Language
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Läs mer Ok

Årsstämma 2014

Årsstämman hölls tisdagen den 6 maj 2014 i Folkets Hus i Boliden.

Stämman beslutade om en utdelning till aktieägarna om 1,75 kronor per aktie och att fredagen den 9 maj 2014 ska vara avstämningsdag för utdelning. Utdelningen beräknas skickas till aktieägarna genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 14 maj 2014.

Styrelse
Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Marie Berglund, Staffan Bohman, Lennart Evrell, Ulla Litzén, Tom Erixon, Michael G:son Löw och Leif Rönnbäck. Stämman beslutade också om omval av Anders Ullberg som styrelsens ordförande.

Arvoden
Stämman beslutade att styrelsearvode utgår med 1 200 000 kronor till ordföranden och med 460 000 kronor till ledamot som inte är anställd i bolaget; att arvode utgår med 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 75 000 kronor till envar av revisionsutskottets ledamöter; samt att arvode utgår med 50 000 kronor till envar av ersättningsutskottets ledamöter.

Valberedning
Till ledamöter i valberedningen utsåg stämman Hans Ek (SEB Investment Management), Frank Larsson (Handelsbankens Fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Anders Oscarsson (AMF) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90