• Language
Gruvor

Boliden Kylylahti

Koppargruva i geologiskt intressant område

2014 förvärvade vi gruvan Kylylahti i det historiska gruvdistriktet Outokumpu i Finland. Under perioden 1914 till 1989 bröts stora mängder malm innehållandes koppar, zink, guld, nickel och kobolt här. När Kylylahti öppnades 2012 innebar det en nystart för brytning av basmetaller i det geologiskt intressant och mineralrika området. Verksamheten omfattar underjordsgruvan Kylylahti i kommunen Polvijärvi och förädlingsanläggningen Luikonlahti vid Kaavi, cirka 43 kilometer från gruvområdet. Koppar-, guld- och zinkkoncentrat som produceras vid Luikonlahti levereras vidare till våra smältverk i Harjavalta och Kokkola.

Kylylahti i siffror

  • Grundat: 2012
  • Förvärvat : 2014
  • Rörelseresultat: -31 MSEK (2018)
  • Medelantal anställda: 110
  • Typ av gruva: underjordsgruva
  • Gruvdjup: 800 meter

Visste du att?

När en gruva brutits klart efterbehandlas och återställs området till att bli en naturlig del av landskapet igen.

Redan vid planeringen av en ny gruva fastställs hur gruvområdet ska återställas.

Produktion Boliden Kylylahti, 2018

2018 anrikades cirka 785 kton malm till metallkoncentrat innehållandes koppar, zink och guld

Fullständiga produktionssiffror finns i årsredovisningen.

kylylahti production image.jpg

Den digitala gruvan

Våra gruvor hör till världens mest säkra. Genom automation kan vi göra en redan säker arbetsplats ännu tryggare för våra medarbetare. Därför blir våra gruvor allt mer digitaliserade. 

Hos oss på Boliden pågår ett världsunikt arbete för att utveckla automationen i gruvorna. Utvecklingen sker i form av ett tvärfunktionellt program med medarbetare från hela koncernen tillsammans med partners som Volvo, Ericsson, Atlas Copco, Sandvik och ABB.

Målet är att produktionen kan hållas igång dygnet runt utan stopp men den största vinsten är ökad säkerhet.

Kontakta oss

Boliden Kylylahti

Kaivostie 9, FIN-83700 Polvijärvi

Länkar & Dokument

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90