• Language

Besök Aitik

Vi har tyvärr inte möjlighet att välkomna besökare till vår gruva just nu. Vi uppdaterar här så snart läget förändras. Vi hoppas på att kunna välkomna er senare i år.

Ett besök hos oss är alltid kostnadsfritt och så långt det är möjligt försöker vi att anpassa det för att du ska få uppleva just det du helst vill uppleva.

Vi prioriterar i första hand besök från skolor, företag och andra aktörer med anknytning till vår verksamhet. I mån av tid och möjlighet försöker vi även tillgodose övriga förfrågningar.

Om du är intresserad av att boka ett besök, skicka ett mail till vår besökssamordnare och hör dig för minst två veckor i förväg. Vänligen notera att vi endast bokar in besök tisdagar-torsdagar, ej helger eller röda dagar.

Aitik 50 år

1968

... startade brytningen i Aitik. Då räknade man med en livslängd på drygt 15 år och en brytningstakt på ungefär 2 miljoner ton malm per år.

År 2018 har Aitik varit i produktion i 50 år. Brytningstakten har stadigt ökat med ett antal expansioner som idag innebär att vi bryter cirka 39 miljoner ton malm per år. Antalet anställda har dessutom ökat från drygt 100 stycken 1968 till närmare 700 stycken nu.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90