• Language

Kalender

27 apr 2021 IR Kalender

Årsstämma 2021 i Rönnskär

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på stämman förutsatt att begäran inkommer senast den 10 mars (även senare begäran beaktas om den inkommer i sådan tid att den kan inkluderas i kallelsen). Skicka eventuella ärenden till arsstamma@boliden.com eller Boliden AB, Att: Årsstämma, Box 44, 101 20 Stockholm.

 

Kategori

17
mar
27
apr