• Language
This web site uses cookies to enhance your experience. Please accept to get rid of this banner. Läs mer Ok

Kalender

27 apr 2018 IR Kalender

Årsstämma 2018

Bolidens årsstämma kommer att hållas den 27 april 2018 i Garpenberg. Aktieägare som önskar lämna förslag till årsstämman kan skicka in sådant förslag på e-post till arsstamma@boliden.com eller per post till Boliden Mineral AB, Box 44, 101 20 Stockholm senast den 9 mars 2018.

Tentativ kalender för årsstämmorelaterade händelser, klicka här

 

Kategori

24
okt
13
feb