• Language
2019-05-03

Årsstämma 2019

Bolidens årsstämma 2019 kommer hållas den 3 maj i Boliden. Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på stämman förutsatt att begäran inkommer senast den 15 mars (även senare begäran ska beaktas om den inkommer i sådan tid att den kan inkluderas i kallelsen). Skicka eventuella ärenden till [email protected] eller Boliden AB, Att: Årsstämma, Box 44, 101 20 Stockholm