• Language
2018-04-27

Årsstämma 2018

Bolidens årsstämma kommer att hållas den 27 april 2018 i Garpenberg. Aktieägare som önskar lämna förslag till årsstämman kan skicka in sådant förslag på e-post till [email protected] eller per post till Boliden Mineral AB, Box 44, 101 20 Stockholm senast den 9 mars 2018.

Tentativ kalender för årsstämmorelaterade händelser, klicka här