• Language
2017-04-25

Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 hålls i Aitik, Gällivare. 
Aktieägarna i Boliden AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 25 april 2017 kl. 13.00. Årsstämman kommer att äga rum i Däckverkstaden, Aitik, Gällivare. Stämmolokalen öppnas för registrering, utställning och lunch kl. 11.00.

Anmälan görs på ett av följande sätt:
• via webbformulär här
• per telefon till 08-32 94 29
• per post till Boliden AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.