• Language

Kalender

27 apr 2021 IR Kalender

Årsstämma 2021

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på stämman förutsatt att begäran inkommer senast den 10 mars (även senare begäran beaktas om den inkommer i sådan tid att den kan inkluderas i kallelsen). Skicka eventuella ärenden till arsstamma@boliden.com eller Boliden AB, Att: Årsstämma, Box 44, 101 20 Stockholm.

 

Kategori

17
mar
27
apr