• Language

Boliden Events 28 apr 2022

Årsstämma 2022

Årsstämma 2022 kommer äga rum i Skellefteå

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på stämman förutsatt att begäran inkommer senast den 10 mars (även senare begäran beaktas om den inkommer i sådan tid att den kan inkluderas i kallelsen). Skicka eventuella ärenden till arsstamma@boliden.com eller Boliden AB, Att: Årsstämma, Box 44, 101 20 Stockholm

28
apr