Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Läs mer Ok

Riskhantering

Hanteringen av marknads- och affärsrisker sker i huvudsak på affärsområdesnivå. Verksamhetsriskerna hanteras av de operativa enheterna i enlighet med riktlinjer och instruktioner som har fastställts för varje affärsområde samt på koncernnivå.

Hanteringen av finansiella risker sker centralt inom Bolidens finansfunktion. Finansfunktionen är ansvarig för att identifiera och på ett effektivt sätt begränsa koncernens finansiella risker i linje med den av styrelsen fastställda finanspolicyn.

För ytterligare information, vänligen se

Riskhantering