Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Läs mer Ok

Finansiella mål

Boliden verkar i en cyklisk och kapitalintensiv bransch, där långsiktigt värdeskapande uppnås genom hög produktivitet, kostnadskontroll, teknisk innovation och lönsamma investeringar. Bolidens mål är att skapa värde för aktieägarna och samtidigt ta ansvar för människor och miljö.

 

Avkastning på investeringar

Avkastning på investeringar ska vara minst 10 procent (NPV)

Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 21 (15) procent. Under perioden 2013– 2017 har avkastningen i genomsnitt legat på 12 procent per år. Investeringar som genomförs ska uppvisa hög avkastning och ligga i linje med Bolidens strategi och tillgängliga resurser. Projektens internränta ska vara högre än Bolidens vägda kapitalkostnad (WACC) med justering för riskpåslag

 

Skuldsättningsgrad

Nettoskuldsättningsgraden ska vara högst 20 procent under högkonjunktur

Nettoskuldsättningsgrad

Vid utgången av 2017 var nettoskuldsättningsgraden 11 (32) procent. Minskningen mot 2016 förklaras av låneamortering under perioden som möjliggjordes av årets resultat och kassaflöde.

 

Utdelning

Utdelningen ska motsvara en tredjedel av nettoresultatet

Utdelning

Föreslagen ordinarie utdelning är 8,25 (5,25) SEK per aktie motsvarande 32,9 (33,9) procent av årets resultat. I tillägg föreslås en extra utbetalning på 5,75 SEK per aktie genom automatiskt inlösenförfarande. Under 2013– 2017 uppgick ordinarie utdelningsandelen till 33,4 procent av periodens sammanlagda nettoresultat.

 

 

IR kontakt

Olof Grenmark
Director Investor Relations
+46 8 610 1523
+46 70 291 5780