Boliden - Metals for Modern Life

Väl positionerad i en föränderlig marknad genom diversifierad affärsmodell

 • Bred förädling – både gruvor och smältverk
 • Ett av världens största zinkföretag
 • Ledande position inom koppar och nickel i Europa
 • Stort kunnande inom återvinning av elektronik och bly från batterier
 • Verksamhet i Nordeuropa – låg politisk risk
 • Tillväxt både organiskt och genom utvalda förvärv

Effektiva processer skapar produktivitet i världsklass

 • Underjordsgruvor och dagbrott med produktivitet i världsklass
 • Branschledande expertis för hantering av komplexa råmaterial
 • Innovationer inom metallurgi möjliggör gruvexpansion och ökad kapacitet

Lång erfarenhet av att öka gruvors livslängd och driva utvecklingsprojekt med goda resultat

 • Egen projektledning
 • Framgångsrik gruvnära prospektering möjliggjord med avancerad teknologi, delvis egenutvecklad
 • Potential att öka livslängd genom konvertering av mineraltillgångar

Förbättrad verksamhet genom ansvarsfullt företagande

 • Stränga utsläppskrav minskar miljörisk
 • Säkerhetsfokus förbättrar produktionsstabilitet
 • Ledande inom utveckling av metoder för återställande av nedlagda gruvor
 • Ansvarstagande genom kontroll av leverantörskedjan

Skapar mervärde för aktieägare

 • Affärsmodell med god kassaflödesgenerering hanterar risk och finansierar tillväxt
 • Solid balansräkning och finansieringsstruktur
 • Utdelningspolicy – en tredjedel av nettoresultatet