Boliden som investering Läs mer

Boliden - Investerare

Stora investeringsprojekt fortskrider enligt plan

Försäljningsintäkterna för det tredje kvartalet var 19 396 (19 480) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 940 (3 484) MSEK. Fritt kassaflöde uppgick till -1 200 (97) MSEK.

Mer information

VD-intervju Q3

Bolidens vd och koncernchef kommenterar rapporten för det tredje kvartalet 2023

Se intervjun

IR Evenemang

Kapitalmarknadsdag 2022: Nya mål för reducerad klimatpåverkan

Bolidens kapitalmarknadsdag 2022 hölls i Stockholm den 15 november, följt av ett besök vid smältverket i Harjavalta den 16 november.

Mer information