Boliden som investering Läs mer

Boliden - Investerare

Q4

Bolidens fjärde kvartal: Starkt resultat och kassaflöde i kvartalet

Försäljningsintäkterna för det fjärde kvartalet var 16 170 (12 972) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 3 043 (1 721) MSEK. Fritt kassaflöde uppgick till 2 750 (822) MSEK. För helåret uppgick försäljningsintäkterna till 56 321 (49 936) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 8 438 (7 035) MSEK.

Mer information

Kapitalmarknadsdagar och övriga händelser

Boliden´s kapitalmarknadsdag 2021 var ett virtuellt event onsdagen 17 mars.

Boliden´s kapitalmarknadsdagar bestod av presentationer från Bolidens ledningsgrupp, med syfte att ge en djupare förståelse för affärsområdenas värdeskapande verksamhet.

Mer information

VD-Intervju

Bolidens VD kommenterar rapporten för fjärde kvartalet 2020.

Se intervjun här